SORU: Kalan Süreniz:


Bir yüzünün çevresi 24 olan bir küpün cisim köşegeninin karesi kaçtır?

Cevap:

Yarıçapı 10 olan bir silindirin yanal alanı 900brolduğuna göre bu silindirin hacmi kaç br3’ tür? (π=3)

Cevap:

Alanı 144 br2 olan bir kürenin yarıçapı kaçtır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi eğik prizmalardan birisidir?

Cevap:

Aşağıda verilen doğru noktalarından hangilerinin orijine olan uzaklığı tam sayı cinsinden ifade edilebilir?

Cevap:

Tabanı kare olan bir piramidin yüksekliği taban ayrıtının 2 katıdır. Hacmi 144 br3 olduğuna göre bu piramidin taban ayrıtı ve yüksekliğinin toplamı kaçtır?

Cevap:

Çapı 10 olan bir silindirin hacmi 300 olduğuna göre yüksekliğin yarıçapa oranı kaçtır?

Cevap:

Yarıçap uzunluğu 6 br, yüksekliği 8 br olan bir koninin yüzey alanının hacmine oranı kaçtır? (π=3)

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi prizmanın temel elemanlarından birisi değildir?

Cevap:

Bir kürenin alanının hacmine oranı 9 olduğuna göre bu kürenin çapı kaçtır? (π=3)

Cevap:

X eksenine göre yansımış hali (-a, b) olan ve Y eksenine göre yansımış hali (c, -d) olan noktalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:

Yukarıdaki tabloda kaç numaralı cisimde yanlışlık yapılmıştır?

Geometrik Cisim

Toplam yüz sayısı

Ayrıt sayısı

Köşe sayısı

1-Küp

6

12

8

2-Kare dik prizma

6

12

8

3-Dikdörtgenler prizması

6

12

8

4-Üçgen dik prizma

5

8

6

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Matematik Geometrik Cisimler 3


  • Soru Sayısı:12
  • Süre: 12 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla