SORU: Kalan Süreniz:


Türkiye’nin doğu sınırı aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda imzalanan Moskova Antlaşması ile çizilmiştir?

Cevap:

TBMM hükümetini tanıyan ilk Müslüman devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Kütahya-Eskişehir savaşının sonuçlarından birisi değildir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Tekalif-i Milliye Emirleri ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap:

Doğu sınırının son halini aldığı ve Nahcivan’a muhtariyet verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Misak-ı Milliden verilen 2.taviz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

İstanbul, boğazlar ve doğu Trakya aşağıdakilerden hangisinin imzalanmasıyla savaş yapılmadan kazanılmıştır?

Cevap:

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Ermeniler ile imzalandı?

Cevap:

Yukarıdaki antlaşma ve antlaşma imzalanan devlet eşleştirmesinde hangi eşleştirilmede yanlış yapılmıştır?

Antlaşma

İmzalanan Devlet

Ankara

Fransa

Moskova

Rusya

Gümrü

Ermenistan

Kars

İtalya

Cevap:

Yukarıda güney cephesinde savunulan iller, öncüler ve başarılarından dolayı verilen unvanlar bulunmaktadır. Hangisi ya da hangileri doğrudur?

Şehir

Öncü

Unvan

1-Urfa

Sütçü İmam

Şanlı

2-Antep

Şahin Bey

Gazi

3-Maraş

Ali Saip Bey

Kahraman

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf İnkılap Tarihi Milli Bir Destan 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla