SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının sonuçlarından birisi değildir?

Cevap:

Lozan Antlaşması ile birlikte aşağıdakilerden hangisinin faaliyetleri sona erdi?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan birisi değildir?

Cevap:

Tutucu kesimin hilafet ve saltanatı geri istemesiyle birlikte alevlenen ve Ergani’de büyüyen ayaklanmanın ismi nedir?

Cevap:

Türk Ceza Kanunu …………..Borçlar Kanunu …………………Türk Ticaret kanunu………….alınarak düzenlendi. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Osmanlı Devleti’nde bulunan Mecelle’nin artık ihtiyaçlara uygun olmadığı ve cevap verememesi üzerine aşağıdakilerden hangisi oluşturuldu?

Cevap:

Laik eğitim sistemini benimsemek ve eğitim ikiliklerini ortadan kaldırmak için aşağıdaki yeniliklerden hangisi yapıldı?

Cevap:

Eğitimde ikililiği ortadan kaldırmak ve öğretimde birlik oluşturmak için aşağıdaki kanunlardan hangisi kabul edildi?

Cevap:

TBMM üstünlüğü, tek meclis ve güçler ayrılığı gibi maddeler içeren Kurtuluş Savaşı sonrası düzenlenen anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisine İstanbul hükümetinin de çağrılmasından dolayı oluşacak olan ikililiğin oluşmasına engel olmak için Saltanat kaldırıldı?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf İnkılap Tarihi Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla