SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki ülkelerden hangisi Sadabat Paktı’nı imzalamamıştır?

Cevap:

Türkiye Milletler Cemiyeti’ne hangi yıl katılmıştır?

Cevap:

Aşağıdaki olaylardan hangisi Musul sorununu geciktiren ve sorunun Türkiye aleyhine neticelenmesine neden olmuştur?

Cevap:

1-Balkan Antantı, 2-Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 3-Milletler Cemiyeti’ne katılma, 4-Sadabat Paktı. Yanda verilen olayları kronolojik olarak nasıl sıralarız?

Cevap:

Anıtkabir’in inşası kaç yılında tamamlandı?

Cevap:

Türkiye kaç yılında Milletler Cemiyeti’ne katıldı?

Cevap:

Aşağıdaki sorunlardan hangileri çözüm için Milletler Cemiyeti’ne taşındı?

Cevap:

Aşağıdaki yerlerden hangileri Lozan ile Türkiye lehine çözümlenmediğinden Türk topraklarına katılmadı?

Cevap:

Atatürk ……………..tarihinde……………’nda vefat etti. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikası ile bağdaşmayan bir ilkedir?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf İnkılap Tarihi Atatürk Dönemi Dış Politikası 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla