SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki canlılardan hangisi Oksijenli solunum yapmaz?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi bir madde döngüsü değildir?

Cevap:

Aşağıdaki gazlardan hangisi Ozon tabakasının yok olmasına sebep olmaktadır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınma kapsamında yapılması gerekenlerdendir?

Cevap:

Fotosentez aşağıdaki renklerden hangisinde en hızlı gerçekleşir?

Cevap:

Bitkilerde fotosentez………………….solunum……………gerçekleşir. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Bitkinin aşağıdaki bölümlerinden hangisinde fotosentez gerçekleşir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi canlıların beslenme şekillerinden birisi değildir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi heterotrof canlılara ait bir bilgidir?

Cevap:

Enerji piramidinde enerjinin yaklaşık %........’u üst basamağa aktarılır. Öte yandan enerji piramidinde canlıların toplam kütlesi olarak adlandırılan…………aşağıdan yukarıya doğru gittikçe azalır. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Fen Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla