SORU: Kalan Süreniz:


………… you believe in happiness?

Cevap:

The weather is very cold. You……..wear thick clothes.

Cevap:

Which one is not correct?

Cevap:

Aleyna: Is there a problem? Selim: …………………

Cevap:

She……….to watch film in TV. So she doesn’t go cinema.

Cevap:

Would you mind if I ………….(go) out tomorrow afternoon?

Cevap:

We don’t need to meet anymore. I…………call you for an appointment.

Cevap:

What is the English meaning of “eve ait”?

Cevap:

A:…………………. B: Sorry this place is occupied.

Cevap:

What is he doing?

Cevap:

What is she doing?

Cevap:

What is he doing?

Cevap:

Which one is incorrect?

Word

Meaning

1-as a family

Aile olarak

2-each other

Birbirine

3-assesment

Değerlendirme

4-such as

Her şeyden biraz

Cevap:
  

test çöz

8. Sınıf İngilizce Chores 3


  • Soru Sayısı:13
  • Süre: 13 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla