SORU: Kalan Süreniz:


Dogs……….swim well.

Cevap:

They are …………than us.

Cevap:

You………..pay your taxes in order to become a good citizen,

Cevap:

This cafe is…….than the library in the weekends.

Cevap:

A parrot is…………than a crocodile.

Cevap:

Which pencil do you ………; blue or red?

Cevap:

My math grade is …………than my history grade.

Cevap:

I like to eat cold meals …………….(good) than hot meals.

Cevap:

Which punctuation is this?

Cevap:

What to wear when cycling?

Cevap:
  

test çöz

8. Sınıf İngilizce Adventures 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla