SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisinde ölçü zarfı bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicelik zarfı bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde miktar zarfı bulunur?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi zarfların özelliklerinden birisi değildir?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf vardır?

Cevap:

Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap zarf değildir?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal zarfı bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem zarfla birlikte kullanılmıştır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki tabloya kaç numaralı cümlede hata yapılmıştır?

1-Soru zarfı

Kim bunu sana söyledi?

2-Miktar zarfı

Sana bunları çok söyledim.

3-Zaman zarfı

Beni yarın bekleyeceğini söyledi.

4-Durum zarfı

Kulağıma eğilerek şiiri yavaşça söyledi.

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Türkçe Zarflar 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla