SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılan bir kelimeden kaynaklı yazım yanlışlığı bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde büyük yazılması gerekirken küçük yazılmasından dolayı yazım yanlışı yapılmıştır?

Cevap:

Aşağıdaki yer adlarından hangisi yanlış yazılmıştır?

Cevap:

Aşağıdaki pekiştirmelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

Cevap:

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılan bir kelime bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki bağlacı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Cevap:

Bu tabloya göre kaç numaralı cümlede yazım yanlışı yapılan kelime yanlış yazılmıştır?

1-Ayaküstü hemen göz altına alındı.

Ayaküstü

2-Farkında olmadan dedi kodu yaptı.

Dedi kodu

3-Bizi düşmeye gör kimse el uzatmaz.

Düşmeye gör

4-Teleskop ile büyük ayı gözüküyor mu?

Büyük ayı

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Türkçe Yazım Kuralları 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla