SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kılış fiili bulunmaktadır?

Cevap:

Fiillerde kip kaç başlık altında incelenir?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipi kullanılmış bir fiil bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisi isim soylu bir cümledir?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kayması bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem fiilden fiil yapılarak elde edilmiştir?

Cevap:

Ek fiilin cümle içerisindeki görevleri nelerdir?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik yapılı bir fiil bulunmaktadır?

Cevap:

Filler yapılarına göre ayrılmak istenirse kaça ayrılır?

Cevap:

Aşağıdaki fiil türleri ve örnekleri incelendiği zaman kaç numaralı örnek yanlış verilmiştir?

1-Basit yapılı fiil

Bunları bana neden söyledin?

2-Bileşik yapılı fiil

Bana bakınca ne görüyorsun?

3-Türemiş yapılı fiil

Boşa yanan ampulü söndürdü.

4-Dilek kipi almış fiil

Her şeyi yere bırak!

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Türkçe Fiiller 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla