SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğuna örnektir?

Cevap:

Anlamsal anlatım bozuklukları kaç başlık altında incelenirler?

Cevap:

Aşağıda bulunan anlatım bozukluğu açıklaması ve örneklerden hangisi uyuşmamaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi tekillik çoğulluk bakımından bir uyumsuzluğa örnektir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi virgül eksikliğinden dolayı anlam kargaşasına örnektir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde öge eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde özne eksikliği bakımından bir uyumsuzluk bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi anlama dayalı anlatım bozukluğu çeşitlerinden birisi değildir?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içinde bulunan anlatım bozukluğu bulunmamaktadır?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Türkçe Anlatım Bozuklukları 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla