SORU: Kalan Süreniz:


Kısa kenarı 4, uzun kenarı 6 olan bir dikdörtgenin kenarları %50 oranında arttırılırsa yeni oluşan çevre ile ilk başta oluşmuş olan çevrenin oranı kaçtır?

Cevap:

Bir çemberde majör ve minör yayların toplamı kaçtır?

Cevap:

X’in bütünler açısı ile Y’nin tümler açısı birbirine eşittir. X + Y = 120 olduğuna göre 2X-3Y kaçtır?

Cevap:

Bir üçgenin iç açıları sırasıyla x, y ve 75ᵒ’dir. X ve Y’nin toplamının bütünler açısı ile x ve y dışında kalan üçgen açısının tümlerinin toplamı kaçtır?

Cevap:

Açı değerlerini bulmaya yardımcı olan ve yarım daire şeklindeki alete ne isim verilir?

Cevap:

İç açı ölçüleri 75°, 68°,115°, 127° olan bir altıgenin geriye kalan 2 açısının aritmetik ortalaması kaçtır?

Cevap:

Bir çemberin çevresi 54 cm olduğuna göre çapının 3 katının yarısı kaçtır? (π=3)

Cevap:

x,y ve z çemberlerinin yarıçapları sırasıyla 3,4 ve 5 olarak verilmektedir. y ve z çemberlerinin çevreleri toplamının, x çemberinin çevresi ne oranı nedir? (π=3)


Cevap:

Bu çembere göre 8x/y kaçtır?


Cevap:

Açı konusunda kullandığımız ve doğru açılarını ölçebildiğimiz, değerlerini ortaya çıkarabildiğimiz alete ne isim verilir?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Matematik Doğrular Açılar Çokgenler Çember ve Daire 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla