SORU: Kalan Süreniz:


x, y ve z 3 iseK, L, M büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanırlar?

Cevap:

K+L-M için sonucun 36 çıkması için y 3 ise z kaçtır?

Cevap:

9 yaşındaki ayakkabı numarası 3x-3 olan bir kişinin ayak numarası 6 yılda 9 numara büyümektedir. 13 yaşındaki çocuğun en son aldığı ayakkabı numarası 30 olduğuna göre x kaçtır?

Cevap:

Bir ayrıt uzunluğu x+3 cm olan küpün hacminin 125 〖cm〗^3 olması için x’in kaç olması gerekiyor?

Cevap:

Üçüz kardeşler ile anneni yaşları toplamı 45’tir. Ayrıca üçüz kardeşler x, anne y olmak üzere 3x=y/2 olduğuna göre anne ile bir çocuğunun yaşı toplamı, anne ile bir çocuğunun yaş farkından kaç fazladır?

Cevap:

A.B=2x2+3x+2 olduğuna göre A ve B sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap:

3x2+2x+5=166

Yukarıdaki ifadede x görülen yerlere y+2 yazılacaktır. Buna göre son işlemde y değeri kaç çıkacaktır?


Cevap:

A=3x+2

B=2y-3 olduğuna göre A=11 ve B=9 içim x+yxy{x+y \over x-y} kaçtır?


Cevap:

y2+yz+z

Yukarıdaki işlemlerde y görülen yere x+2, z görülen yere x yazılması durumunda elde edilecek olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap:

2x/3+3x/4 = 17 ise x2+x+1 kaçtır?

Cevap:

a=3 ve b=2 için aşağıdaki ifadelerden hangisinin sonucu 44’tür?

Cevap:

Yarısının yarısı 18 olan bir sayının 3 katının çeyreği kaçtır?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler Eşitlik Denklem 3


  • Soru Sayısı:12
  • Süre: 12 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla