SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangileri radyometrenin isimlerindendir?

Cevap:

Görüntü özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:

Merkez noktası ile ayna arasında bulunan mesafenin yarısına ne isim verilir?

Cevap:

İnce kenarlı ve kalın kenarlı merceklere sırasıyla hangi isimler verilmektedir?

Cevap:

Bütün renkleri yansıtan ve soğutan renkler sırasıyla hangileridir?

Cevap:

Merceklerin odak uzaklığı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

Cevap:

Ortamda bulunan ışık şiddetini ölçen araca ne isim verilir?

Cevap:

Yoğunluk ile ışığın hızı arasında nasıl bir oran bulunmaktadır?

Cevap:

Beyaz ışığın renklerine ayrılması olayına ne isim verilir?

Cevap:

Çukur ve tümsek aynanın diğer isimleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla doğru yazılmıştır?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Fen Işığın Madde İle Etkileşimi


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla