SORU: Kalan Süreniz:


She doesn’t prefer ………to a bus. Because she is afraid of heights.

Cevap:

What's the Turkish meaning of “alien”?

Cevap:

I …..(see) him in the restaurant last night.

Cevap:

Please, choose the false one.

Cevap:

Generally, a girl ….. prefer football match to playing with dolls.

Cevap:

Which one is different?

Cevap:

What's the Turkish meaning of “nonsense”?

Cevap:

Please, choose the false one.

Cevap:

What's the English meaning of “uzay gemisi”?

Cevap:

I think he didn’t …….(talk) with his parents.

Cevap:

This is a…………..program.

Cevap:

What kind of TV program is it?

Cevap:
  

test çöz

7. Sınıf İngilizce Television


  • Soru Sayısı:12
  • Süre: 12 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla