SORU: Kalan Süreniz:


Please, choose the false one.

Cevap:

My phone battery is almost finished, so……………….

Cevap:

Who can vote in Turkey?

Cevap:

You didn’t finish your work. Do you……any help?

Cevap:

Which is not future time?

Cevap:

It’s a secret. You …………………tell anyone.

Cevap:

Will you …….(finish) homework?

Cevap:

At times, anyone can be unhappy.……don’t forget nice things will happend a times.

Cevap:

Please, choose the different one.

Cevap:

I didn’t see him in the party. ………………..

Cevap:

What is that round thing?

Cevap:

What is it name?

Cevap:
  

test çöz

7. Sınıf İngilizce Dreams 2


  • Soru Sayısı:12
  • Süre: 12 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla