SORU: Kalan Süreniz:


The car is……….than the bus

Cevap:

Which is not a personal feature?

Cevap:

Please, choose the wrong one.

Cevap:

Ağrı mountain is …….than Uludağ

Cevap:

What's the Turkish meaning of “stubborn” ?

Cevap:

Which is not a personal feature?

Cevap:

My mom is……..than my dad.

Cevap:

Please, choose the correct one.

Cevap:

Which one is different?

Cevap:

Which is a personal feature?

Cevap:

His hair is …… and……

Cevap:
  

test çöz

7. Sınıf İngilizce Appearance and Personality


  • Soru Sayısı:11
  • Süre: 11 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla