SORU: Kalan Süreniz:


İsim soylu cümleleri yüklem yapmak. Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmak. İsimlerden önce gelerek onları belirtmek. Yüklemlerden sonra gelerek onları betimlemek. Yandakilerden kaç tanesi ekfiilin görevlerindendir?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ekfiildir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi ekfiilin olumsuz yapılmasıyla elde edilmiş bir cümledir?

Cevap:

Ekfiil isim soylu sözcüklere gelen……ekleridir. Buna göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde ekfiil vardır?

Cevap:

Basit zamanlı fiiller ekfiille birleşik zaman olabilirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisine buna örnektir?

Cevap:

Aşağıdaki örneklerden hangisi parantez içindeki açıklamaya uygundur?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekfiilin geniş zamanı bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekfiil vardır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi birleşik bir zaman kullanılarak elde edilmiş ekfiile örnektir?

Cevap:

Fiil cümlelerinde ekfiil kaça ayrılır?

Cevap:

Aşağıdaki sözcüklerden hangisine gelen çekim ekiyle ekfiil oluşmuştur?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekfiilin soru şekli bulunmaktadır?

Cevap:

Bize dönüp şöyle dedi: Şu adam benim babamdır. Yandaki cümlenin yükleminde aşağıdakilerden hangisi vardır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde ekfiil görülen geçmiş zamanda kullanılmıştır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde ekfiil şart halde kullanılmıştır?

Cevap:

Ekfiil cümle türüne göre kaça ayrılır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekfiil bulunmamaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim soylu bir ekfiil bulunmaktadır?

Cevap:

1-Babam beni lunaparka götürüyordu.2-Ellerimden tutup havaya kaldırdı. 3-Artık seni tanıyamaz. 4-Kemal’in annesi hastaydı. Yandaki cümlelerin hangilerinde ekfiil bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde ekfiil bulunmamaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekfiil öğrenilen geçmiş zamandadır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde ekfiilin hikaye birleşik zamanı bulunmaktadır?

Cevap:

İsim cümlelerinde ekfiil kaç başlıkta incelenir?

Cevap:

1-Ekfiilin hikaye birleşik zamanı: Beni neden sevmiyorsun? 2-Ekfiilin rivayet birleşik zamanı: Görünen o ki hala okuyormuş. 3-Ekfiilin şart birleşik zamanı: Gelirsen beraber yemek yeriz. Yandakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisi isim soyludur?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde ekfiilin rivayet birleşik zamanı bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde ekfiilin şartı bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde ekfiil bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki örneklerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

1-Ekfiilin görülen geçmiş zamanı

Size seslenenler bizdik.

2-Ekfiilin duyulan geçmiş zamanı

Annemi çok özlüyorum.

3-Ekfiilin geniş zamanı

Artık daha da büyüksün.

4-Ekfiilin şartı

Gidersen bu kent yıkılır.

Cevap:
  

test çöz

7. SINIF EK FİİL SINAV-52474cef


  • Soru Sayısı:30
  • Süre: 30 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla