SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi tamlayan eklerinden biri değildir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili ve belirtisiz tamlama aynı cümlede kullanılmıştır ?

Cevap:

Tamlayan ekinin diğer ismi……iken tamlanan ekinin diğer ismi…..’dir. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir ?

Cevap:

Tamlamalarda en az kaç öge bulunur ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim hem de sıfat tamlaması kullanılmıştır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasında olmak zorundadır ?

Cevap:

Aşağıdaki tamlamaların hangisinde tamlanan sıfattır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi zincirleme isim tamlamasına örnek değildir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yoktur ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi tamlanan eklerinden biri değildir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Türkçe Tamlamalar


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla