SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türü değildir ?

Cevap:

Aşağıdaki anlamdaş eşleştirmelerden hangisi doğrudur ?

Cevap:

Romanda kişiler …….ve ……olarak karşımıza çıkarlar. Buna göre noktalı yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun unsurlarından biri değildir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi mektup türlerinden biri değildir ?

Cevap:

Fabl olarak bilinen eserin, bir diğer ismi….’dir.Buna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Cevap:

Kişinin kendi hayat hikayesini yazdığı metinlere ……… ancak başkasının hayat hikayesini yazdığı metinlere……..denir. Sırasıyla boşluklara neler gelmelidir ?

Cevap:

Anı ve günlük ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur ?

Cevap:

Kelile ve Dimne kitabının türü ve yazarı kimdir ?

Cevap:

Hikaye ve roman karşılaştırmasına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Türkçe Metin Türleri


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla