SORU: Kalan Süreniz:


İşin gerektirdiği bilgi beceriye sahip donanımlı kişiye ne isim verilir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi tarımı destekleyen kuruluşlardan birisi değildir ?

Cevap:

Bir bölgeye yatırım yapabilmek için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi elektrik üreten en büyük barajımızdır ?

Cevap:

Aşağıdaki bölgelerin hangisinde mısır üretimi olmasına karşın tüketim fazla olduğundan dolayı mısırın ekonomik değeri bulunmamaktadır ?

Cevap:

Toprak altındaki bitki ve hayvan kalıntılarının uzun yıllar kalmasıyla elde edilen yakıt türüne ne isim verilir ?

Cevap:

1-devlet yararını gözetmek, 2-vergi vermek, 3-oy kullanmak, 4-askere gitmek. Yandakilerden hangileri yaş gerektiren vatandaşlık görevleridir ?

Cevap:

Aşağıdaki bölgelerin hangisi makineli tarıma elverişli değildir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynağıdır ?

Cevap:

”Türkiye çöl olmasın !” sloganı ile yola çıkan ve çalışmalar ile birlikte ormanların ağaçlandırmasına yönelik görevlerde bulunan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim Dağıtım ve Tüketim 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla