SORU: Kalan Süreniz:


Demokraside aşağıdaki prensiplerden hangisi yoktur ?

Cevap:

Bazı konularda daha fazla hak, daha fazla fırsat tanınması olayına ne denir ?

Cevap:

Ülkemizde yargı organları kimlerdir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz haklardan birisi değildir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi bir devlet yönetim biçimi değildir ?

Cevap:

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Monarşi ile yönetilmektedir ?

Cevap:

Yasama, yürütme ve yargı organları tek elde bulunursa buna …..denir. Buna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Cevap:

Kamuoyu gücü elde etmek ve Kurtuluş Savaşı için haklılığı dünyaya haykırmak isteyen Türk milleti, Atatürk öncülüğünde hangi gazeteleri çıkardılar ?

Cevap:

Ülkemizin yürütme organı kimin elinde bulunur ?

Cevap:

Devlet varlığını devam ettirebilmek için gerekli kanunların tamamına ne isim verilir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla