SORU: Kalan Süreniz:


Bir sayının karesi deyince, sayı ......…..kere kendisi ile küpü deyince .........……..kere kendisi ile çarpılarak sonuç bulunur. Noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçük çarpanına dönüştürülünce üssü ile tabanının toplamı 10’dur ?

Cevap:

1-19980=1

2-72=49

3-53=225

4-44=256

Yukarıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu hatalıdır ?


Cevap:

9 sayısının kendisiyle çarpımı 3 sayısının kendisiyle çarpımından kaç fazladır ?

Cevap:

Dört işlemin öncelik sırasına göre dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır?

Cevap:

[36 : ( 9 - 5 ) + 1 ] = ?

Cevap:

70 ve 151 arası 15’in katları kaç tanedir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi 60’ı tam bölemez?

Cevap:

24'ün çarpanları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap:

0 dışında yer alan bütün doğal sayıların 0.kuvveti...........…... Buna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Kümeler Çarpanlar


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla