SORU: Kalan Süreniz:


6a+4b-3c+12d+100 denkleminin en büyük ve en küçük kat sayıların farkı kaçtır?

Cevap:

3x+7/2y-1 için x=4 olursa sonuç 38 olmaktadır. Buna göre x 4 ise y kaçtır ?

Cevap:

Ali+babası+annesinin yaş ortalaması 45’tir. Annesi ile babası arasında 2 yaş, Ali ile babası arasında 25 yaş bulunmaktadır.Babası >Annesi>Ali şeklinde yaş sıralaması bulunmaktadır. Buna göre ebeveynlerinin yaş ortalaması-Ali’nin yaşı işleminin sonucu kaçtır ?

Cevap:

Genel terimi 2n+3 olan dizi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinin 5.terimi/2.terimi=20/11 ‘dir?

Cevap:

7n+11 genel terimli dizinin 10.teriminin 3.terime oranı kaçtır ?

Cevap:

Aritmetik ortalaması 30 olan 11 kişilik gruptan 40 yaşındaki biri çıkarsa geriye kalanların  aritmetik ortalaması kaç olur?

Cevap:

İkiz çocuklar ve annenin yaş ortalaması 20’dir. Anne 40 yaşındadır. Buna göre bebekler doğduğunda anne kaç yaşındaydı ?

Cevap:

A sınıfı

B sınıfı

C sınıfı

15 erkek

13 erkek

17 erkek

14 kız

12 kız

13 kız

Bu tabloya göre okula yeni gelen 21 tane kız öğrenci A, B, C sınıflarına sırasıyla kaç kişi gönderilirse kız öğrenci sayıları eşitlenmiş olur ?

Cevap:

A sınıfı

B sınıfı

C sınıfı

15 erkek

13 erkek

17 erkek

14 kız

12 kız

13 kız

Bu tabloya göre şubelerdeki erkek öğrenci sayılarını eşitlemek için ne yapılmalıdır ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Matematik Cebirsel İfade Veri Toplama Değerlendirme ve Analizi 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla