SORU: Kalan Süreniz:


Choose the wrong one.

Cevap:

He …………...climbing to tree.

Cevap:

……….……are you doing ? I am playing football.

Cevap:

Choose the correct one.

Cevap:

A: Is she cleaning the windows ? B: ……………………………….

Cevap:

What is the Turkish meaning of “feed” ?

Cevap:

Which one is wrong ?

Cevap:

What is the English meaning of “hazırlamak” ?

Cevap:

Bus is ……than train.

Cevap:

Are you …….(eat) fastfood ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf İngilizce Downtown


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla