SORU: Kalan Süreniz:


1-Mide,2-Anüs,3-İnce bağırsak,4-Ağız,5-Kalın bağırsak,6-Yemek borusu.Karışık bir sıralama ile verilen yukarıdaki sindirim elemanları, sindirim sırasına ve gerçekleşme anındaki sıralama göz önünde bulundurulduğunda nasıl bir sıra izlenmesi gerekir ?

Cevap:

Kıllar ile birlikte burunda bulunan ve sıvı, kaygan bir jel kıvamında bulunan tabakaya ne isim verilir ?

Cevap:

İnsan vücudunun en uzun ve en kısa kemikleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir ?

Cevap:

Kan gruplarının belirlenmesinde Rh(+) veya Rh(-) olarak sınıflandırmalar neye göre yapılmaktadır ?

Cevap:

Akciğerlerde bulunan ve kılcal damarlarla etrafı sarılmış, ince bir tabakadan oluşan ve gaz alışverişinde etkin rol oynayan solunum elemanı kimdir ?

Cevap:

İnce, uzun ve kaslı borucuk şeklinde bulunan idrar torbasının bir diğer adına ne denir ?

Cevap:

2 kola ayrılan ve solunum sisteminde önemli bir aracı potansiyele sahip olan soluk borusunun bu kollarından her birine ne isim verilir ?

Cevap:

Küçük dil ile birlikte sindirim ve solunum durumlarına göre kapatıcı görevde bulunan ve sindirim ve solunumun karışmamasını, böylelikle boruların işlevlerine göre kullanılmasına yardımcı olan eleman kimdir ?

Cevap:

Röntgen filmiyle birlikte hastanede incelenen aşağıdakilerden hangisi kemik türlerimizden biri değildir ?

Cevap:

Halk arasında kan kanseri olarak nitelendirilen kan hücrelerinde işleyiş aksaklığı ile birlikte zamanla üreme özelliği de yakalayabilen zararlı hücrelerin olduğu hastalığa ne isim verilir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Fen Vücudumuzdaki Sistemler 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla