SORU: Kalan Süreniz:


Sesin iletimi ve katılarda yayılması ile ilgili olarak aşağıdaki deneylerden hangisi sıkça yapılmaktadır ?

Cevap:

Bir madde ile karşılaşan seste aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmez ?

Cevap:

Ses ve ışık ile ilgili olarak hangisi yanlıştır ?

Cevap:

Sürat ve zaman çarpılmasıyla ne elde ederiz ?

Cevap:

Sesin yankısının hissedilebilmesi için engel ile arada yaklaşık olarak kaç metre mesafe bulunmalıdır ?

Cevap:

Ses hızı aşılırken yüksek basınçlı bir hava oluşur. Bu hava aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biridir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi sesin gazlarda yayılmasına örnek olabilir ?

Cevap:

Mahallede denk geldiği bir düğün yerinde havaya atılan havai fişek, Arzu tarafından 7 saniye sonra görüldü. Buna göre havai fişeğin atıldığı yere Arzu’ya kaç cm uzaklıktadır ?(Havadaki sürati 340 m/s olarak alınız.₺

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi sesin yansıması ile elde edilmiş bir teknolojidir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Fen Ses ve Özellikleri 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla