SORU: Kalan Süreniz:


Güneş ve onun etrafında bulunan gök cisimlerinin oluşturduğu topluluğa verilen isim nedir ?

Cevap:

Dış tarafta bulunarak iç gezegenlerden daha büyük olan ve gaz gezegenler olarak da nitelendirilen gezegenler kaç tanedir ?

Cevap:

Güneş’e en yakın ve en uzak gezegenler ikilisi sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir.?

Cevap:

Ay ve Güneş tutulmalarının belli aralıklarla tekrarlanması ile oluşan döngüye ne isim verilir ?

Cevap:

Güneş’in çapı Dünya’nın çapının kaç katıdır ?

Cevap:

1-Asteroit,2-Meteor,3-Gök taşı.Buna göre bunlardan hangisi ya da hangileri Kaya parçasıdır ?

Cevap:

Mavi gezegen olarak nitelenen gezegen hangisidir ?

Cevap:

Ay’ın Dünya gölgesinde bulunmasıyla görünmez olmaya başlaması olayına ne isim verilir ?

Cevap:

Gezegen etrafında bulunan ve beller bir yörüngede dolanan, aynı zamanda gezegenden daha küçük cisimlere ne isim verilir ?

Cevap:

Cüce gezegen olarak nitelendirilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Fen Güneş Sistemi ve Tutulmalar


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla