SORU: Kalan Süreniz:


Please choose the wrong one.

Cevap:

You want to go to France, so you ….. study French.

Cevap:

1)class-board 2)home-computer 3)park-swing 4)sea-snow Yanlış eşleştirilen kelimeler aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Where are they ?

Cevap:

Please choose the correct one.

Cevap:

What we do for class presidential ?

Cevap:

He…..(drink)milk before every sleep.

Cevap:

A:Did you see my mom ? B:She……. (go) to shopping.

Cevap:

……you doing homework ? I am coming to your room.

Cevap:

Everybody ….. look happy but everybody ….. happy.

Cevap:
  

test çöz

6. Sınıf İngilizce Democracy


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla