SORU: Kalan Süreniz:


The weather …….rainy. So I didn’t take umbrella.

Cevap:

Which Verb 2 is wrong ?

Cevap:

A:Did you do homework ? B:No…….I was ill.

Cevap:

What is this?

Cevap:

Nazım is Turkish poet. He wrote ….............

Cevap:

Yaşar Kemal wrote several novels. He is a famous ................................

Cevap:

Do you know this ..............................?

Cevap:

Where is the ball?

Cevap:

This is a .................................. You can look up for the wors that you don't know.

Cevap:

My mother read this book every evening before going to bed when I was a child. This book is a ……......................... book.

Cevap:


This book is  .................... (öykü kitabı).

Cevap:
  

test çöz

6. Sınıf İngilizce Book Worms 3


  • Soru Sayısı:11
  • Süre: 11 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla