SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mübalağa vardır ?

Cevap:

Bir anda orman karışmıştı. Yangın yeryüzünden gökyüzüne ulaşıyordu. Beyaz kanarya birden “yangıınnnnnn !”diye bağırmaya başladı. Tam o anda elleriyle ritim tutup dans eden tavşan korkmaya başladı.Bu paragrafta aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yer almamaktadır ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıtlık vardır ?

Cevap:

Yaşlı eşek söz alarak “ben haklıyım” dedi.Bu cümlede yer alan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Örneklendirme durumlarında, başka bir şey gibi nitelendirilen ve o şeymiş gibi düşündürülmesi sonucunda”, ….hata olmaz” diye devam eden cümleler, sıklıkla kullanılır. Buna göre noktalı yere ne gelmelidir ?

Cevap:

Bir şeyi açıklarken olduğundan daha çok, daha fazla olmuş gibi anlatmak durumu hangi söz sanatı için söz konusudur ?

Cevap:

İnsana ait özelliklerin insan dışı varlıklara aktarılması aşağıdaki söz sanatlarından hangisidir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma sanatı vardır ?

Cevap:

Kuş gibi hafiflemişti.Bu cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi bulunmaktadır ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem teşbih, hem teşhis bulunmaktadır ?

Cevap:
  

test çöz

5.Sınıf Türkçe Söz Sanatları


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla