SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlamlı kelimeler aynı cümlede kullanılmamıştır ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlamlı sözcükler bir arada değildir ?

Cevap:

“Bu ülke var oldukça bu al bayrak dalgalanmaya devam edecektir.”Aşağıdakilerden hangisi altı çizili sözcük yerine kullanılabilir ?

Cevap:

“Bu ormanda sayısız türde canlı yaşıyormuş.”cümlesinde “tür” yerine hangi kelime kullanılabilir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha farklı anlamlarda kullanılmıştır ?

Cevap:

Kalabalık kelimesinin zıt anlamı nedir ?

Cevap:

1)Galip-mağlup 2)Erken-geç 3)Sabah-ikindi 4)Duru-bulanık 5)Doğu-kuzey 6)Hatırlamak-anımsamak Yukarıdakilerin kaç tanesi zıt anlamlıdır ?

Cevap:

Yavaş kelimesinin zıt anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır ?

Cevap:

1-Vakit-zaman 2- Tren-Vagon 3-Vilayet-il Bu söz çiftlerinden hangisi ya da hangileri anlamdaştır ?

Cevap:

Nutuk kelimesinin eş anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:




  

test çöz

5.Sınıf Türkçe Eş ve Zıt Anlam 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla