SORU: Kalan Süreniz:


Canlılar kaç özellikle sınıflandırılır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi canlı sınıfı özelliklerinden değildir?

Cevap:

Canlılar neden sınıflandırılır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi canlı türlerinden biri değildir ?

Cevap:

Çok küçük canlılara ne isim verilir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıya örnektir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Cevap:

Bitkilerin besin ve oksijen üretimine ne isim verilir?

Cevap:

Ot ve yosunlar hangi canlı türüne dahildir?

Cevap:

Tohum ve meyve bitkinin neresinde yetişir?

Cevap:
  

test çöz

5.Sınıf Fen Canlılar ve Yaşam


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla