8. SINIF FEN BİLİMLERİ 4. ÜNİTE MADDE VE ENDÜSTRİ 2. BÖLÜM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM


8. SINIF FEN BİLİMLERİ  4. ÜNİTE MADDE VE ENDÜSTRİ 2. BÖLÜM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM

Fiziksel ve Kimyasal Değişim

Maddelerdeki değişim fiziksel ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrılır.

Fiziksel Değişim

Maddenin sadece şekil, görünüm, renk gibi dış yapısını değiştiren olaylara fiziksel değişim adı verilir.

Maddenin tanecik yapısı değişmeden hal ve biçimindeki değişimlere fiziksel değişim denir. 

Fiziksel değişimlerde;

Maddenin toplam kütlesi değişmez.

Maddenin kimyasal özelliği değişmez.

Fiziksel olayların çoğu tersine döndürülebilir.

Fiziksel özelliklerin bir kısmı değişir.

Özetle fiziksel değişmelerde maddenin iç yapısı değişmez. Sadece fiziksel özellikleri değişir.


Fiziksel Değişime örnekler


Camın kırılması

Buzun suda erimesi

Katı yağların erimesi

Odundan talaş elde edilmesi

Kağıdın parçalanması

Kar oluşumu

Kırağı oluşumu

Suyun buharlaşması

Naftalinin süblimleşmesi

Şekerin suda çözünmesi

Yoğurttan ayran yapılması

Reçelin şekerlenmesi

Gökkuşağı oluşması 

Işığın kırılması

Güneş doğarken ya da batarken ışığın kırılmasından dolayı gökyüzünün farklı renkte olması fiziksel değişimdir

Petrolun damıtılarak ayrıştırılması (ayrımsal damıtma işlemleri)


         


          


             

Kimyasal Değişim

Maddelerin fiziksel yapısının yanı sıra iç yapısını da değiştiren olaylara kimyasal değişim adı verilir.

Kimyasal değişimler sonucu maddelerin kimliği değişir ve yeni maddeler oluşur.

Maddelerin kimliğinin değişmesinin sebeplerinden biri de atomlar arası bağların kırılması ve yerine

yeni bağların oluşması sonucu yeni maddelerin meydana gelmesidir.

Maddenin yapısal bir değişikliğe uğrayarak yeni maddelere dönüşmesi durumunda gözlenen olaylara kimyasal olaylar denir.

Maddenin yap si değişerek bir yada birden fazla yeni madde ortaya çıkması olayına kimyasal değişim denir.

Kimyasal değişimlerde;

Maddenin toplam kütlesi değişmez.

Maddenin kimyasal özelliği değişir.

Kimyasal olaylar tersine dönüştürülemez.

Kimyasal özelliklerin tamamı değişir.

Kimyasal Değişime Örnekler

Yanma olayı

Yaprağın sararması

Demirin paslanması

Sütün veya yoğurdun ekşimesi

Etin kokması

Meyvenin çürümesi

Sütten yoğurt yapılması

Peynirin küflenmesi

Hamurun mayalanması

Üzüm suyundan sirke yapılması

Fotosentez olayı

Solunum olayı

Grizu patlaması

Zeytin yağından sabun elde edilmesi

Sofra tuzunun elektrolizi