8. SINIF FEN BİLİMLERİ 3. ÜNİTE BASINÇ
8. SINIF  FEN BİLİMLERİ 3. ÜNİTE BASINÇ


Basınç :Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete denir.
Katı Basıncı


a-  Katılar bulundukları yüzeye ağırlıklarından dolayı basınç uygularlar

       Katıların basıncı yerçekimi doğrultusuna dik olan yatay düzlemde hissedilir.

      Düşey yüzeylerde ( yan yüzey ) yer çekiminden oluşan basınç hissedilmez. Basınç oluşmaz.

      Yan yüzeyler eğik ise bu yüzeylerde yerçekiminden oluşan basınç vardır.

b- Katılar kendilerine uygulanan kuvveti,; Kuvvetin doğrultusunda ve yönünde iletirler.Kuvvetin şiddetinde değişme olmaz.

Kuvvetin uygulandığı yüzey ile iletildiği yüzey farklı ise basınç değişir.Katılarda basınç kuvveti sadece aşağıya doğru mu olur?                  Eğer katı bir cismin üzerine başka bir kuvvet uygulanmıyorsa, katının uyguladığı basınç kuvvetinin yönü aşağı doğru olur, çünkü ağırlığının yönü aşağıya yani yere doğrudur. Bu durumda cismin yanlarına bir basınç kuvveti uygulanmaz. Ama katı bir cismi duvara doğru iterseniz, cisim duvarın yüzeyine basınç uygular. Bu durumda basıncı hep bulduğumuz gibi P = F/A formülüyle hesaplayabilir

Basınç Kuvveti.(F)

Katılarda basınç kuvveti katının bir başka cisme temas ettiği yüzeye uygulanan basınçla yüzey alanının çarpımına eşittir:

F = P x A.

Basınç kuvveti vektörel bir büyüklüktür, birimi Newton (N)‛dur.

Bütün yüzeye etki eden kuvvettir. ( Bütün yüzeye etki eden

basınçların toplamıdır.)

F = P. A


SIVI BASINCI :

Sıvılar ağırlıklarından dolayı bulundukları kabın çeperlerine ve içine batırılan cisimlere bir kuvvet uygularlar.Dolayısıyla basınç yaparlar.

Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır :

Bir noktada ki sıvı basıncı

1- Noktanın sıvı yüzeyinden olan

derinliği ile doğru orantılıdır.

2- Sıvını yoğunluğu ile doğru orantılıdır.

3- Kabın şekline ve içindeki sıvı miktarına bağlı değildir.


Formül bize sıvı basıncının ( h ) yüksekliğinde , birim kesitte ( 1 cm 2 ) sıvı sütununun ağırlığına eşit olduğunu gösterirTaban Basıncı                         Ptaban = h * d * g

Taban Basınç Kuvveti             F taban = P * A

Yan Basıncı                             Pyan = h yan* d *g

Yan Yüzey Basınç Kuvveti      F yan = Pyan * A
h’ ler eşit olduğundan üçününde taban

basınçları birbirine eşittir


Sonuç: Sıvı basıncı h ve d’ ye bağlıdır. Kabın şekline ve İçindeki sıvı miktarına bağlı değildir


Paskal PrensibiSIVILAR SIKIŞTIRILABİLİRMİ ?

Sıvı molekülleri arasında boşluklar çok azdır.Yüksek basınç altında bile hacimlerindeki değişme ( küçülme-sıkışma) yok denecek kadar azdır.

Bu yüzden pratikte sıvılar sıkıştırılamaz kabul edilir.


SIVILARIN BASINCI İLETMESİ   ( ya da PASKAL PRENSİBİ )

Sıvıların sıkıştırılamayışı ve akışkan olmaları nedeniyle;                      Sıvının bir noktasına uygulanan basınç, sıvı tarafından her doğrultuda olduğu gibi ,basıncın değerini değiştirmeden iletirler. Bu özelliğe paskal prensibi denir.