8.SINIF FEN BİLİMLERİ 2.ÜNİTE 4. BÖLÜM ADAPTASYON VARYASYON DOĞAL SEÇİLİM
2.ÜNİTE 4. BÖLÜM ADAPTASYON  VARYASYON DOĞAL SEÇİLİM

a.Adaptasyon

Adaptasyon Örnekleri 

Bir canlının yaşama ve üreme sansını arttıran, kalıtsal özelliklerdir. Canlıların yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilmek için gerçekleştirdikleri her türlü değişim adaptasyon olarak isimlendirilebilir. Adaptasyonlar genellikler, avlanma, beslenme, savunma amacıyla gerçekleştirilen uyum çabası şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

1.Bukalemunun bulunduğu ortama ve duruma göre renk değiştirmesi. 

  2.Kurbağanın sinek yakalayabilmek için uzun dilli olması.


3.Yarasanın sese karşı duyarlı olması.


4.Kaplanın ve aslanın keskin dişlerinin ve pençelerinin olması.


5.Ördek ve kazların suda yüzebilmek için ayak parmaklarının arasında perde bulunması.


6.Kartal, şahin ve atmaca gibi yırtıcı kuşların gaga ve pençe yapılarının avlarını yakalayacak ve parçalayacak şekilde olması.


7.Kurbağaların nemli derilerinin olması ve ayak parmaklarınn arasında perdelerinin bulunması.


8.Yunusların vücutlarında yağ depo edebilmeleri.

9.Yılanların yaşadıkları ortama uygun renkte olması.